لطفا صبر کنيد
ثبت نام آزمون استخدامی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودبه تعداد  24 نفر را از بین متقاضیان بومی شهرستان زابل صرفاً تحت عنوان خدمتگزاراز طریق برگزاری آزمون و گزینش جهت خدمت  در واحد بیماریهای تنفسی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع )زابل به صورت شرکتی بکارگیری  نماید. لطفا قبل از ثبت نام آگهی را بطور کامل مطالعه نمایید.

دانلود فایل PDF آگهی

نکته : در هنگام ثبت نام در قسمت رشته  تحصیلی فقط   دیپلم متوسطه   را تایپ نمایید .